13. Durak Esentepe Mahallesi oldu

13. Durak Esentepe Mahallesi oldu

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin İçişleri Bakanlığı’na sunduğu “Devlet Millet El Ele” adlı projenin 13. toplantısı dün akşam Esentepe Mahallesi’nde yapıldı. İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında elde edilen mahallelerin problemleri dosya olarak, içişleri bakanlığına sunularak, problemlerin çözümü konusunda destek alınacaktır. Bu kapsamda Esentepe Mahallesi’nin sorunları tespit edilmiştir…

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bilal ÇOBAN, açılış konuşmasının ardından sözü mahalle sakinlerine bıraktı.

Esentepe Yardımlaşma Derneği Taziye Evi’nde yapılan Devlet Millet El Ele Projesinin 13. Toplantısında Mahalle Sakinleri Mahallenin sorunlarını şöyle sıraladı.

1-İmar, Parselizasyon ve şuurlandırma çalışmasının olmayışı bu yüzden, elektriklerin yer altına alınması, kaldırım, Şu, Kanalizasyon, sokak altyapılarının olmayışı ve 3+1 imar iznin verilmesi,

2-Mahallenin Alevi olmasından dolayı, önemsenmediği, dışlandığı, hizmet getirilmediği ve DEVLETE KÜS bir halkın kaderine terk edildiği,

3-İçme suyu problemi, suların içilmediği Karaçalı Çeşmelerinin olmayışı buna rağmen yüksek su faturaları,

4- Valinin YETERSİZLİĞİ ve İLGİSİZLİĞİ

5- Belediye Başkanının YETERSİZLİĞİ ve İLGİSİZLİĞİ

6-Ulaştırmanın olmayışı ve Otobüs ve Dolmuş seferlerinin olmayışı,

7- Elektrik Hatlarının yer altına alınmasına alınmaması ve kabloların can güvenliğini etkilemesi,

8-Tretuvar, refüj, Kaldırım olmayışı, ve sokakların gelişi güzel yapılması,

9-Cem Evi için ayrılan alanın bu belediye tarafından konut alanına çevrilmesi ve İBADETHANE Yerinin olmayışı,

10-Işıklandırma ve Sokak aydınlatılması olmayışı,

11-Park, Bahçe, oturma alanlarının olmayışı olanlarında yetersiz personel dolayısı ile tahrip edilmesi,

12- Kültür Evlerinin olmayışı,

13- Pazar yeri sorunu

16- Semt Sahasının bakımsızlığı ve yeni saha istemelerine rağmen yapılmayışı,

17-Eğitimde eksik Okullaşma ve LİSELERİNİN olmayışı,

18- Mahalle bağlantı yolları ve ana arterlerin kavşak, ışık vb müştemilatlarının olmayışı ve önemsenmemesi,

19- Temizlik Hizmetlerinin çok çok eksik yapılıyor olması ve gelişi güzel çöp toplanması ve bir standartın olmayışı,

20-600 Hanenin Şuurlandırma yapılmaması,32 Sokak ta alt yapı olmayışı,48 evin kanalizasyonun olmayışı, 2 Sokağa acilen sokak merdiven isteklerinin yerine getirilmeyişi,

21- İnsanca Yaşam İsteklerinin Önemsenmediği,

22- Mahallenin, yeşil alan, sosyal donatı ihtiyaçlarının asla önemsenmeyişi,

23- Mahalle Sakinlerinin, Siyasiler, Yöneticiler ve Mülki Amirlerce yok sayılıp insani ihtiyaçlarının ilgi görmeyişi,

Olarak tespit edilmiştir.

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bilal ÇOBAN, mahalle sakinlerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek, toplantıyı sonlandırdı.