9.Durak Çatalçeşme oldu

9.Durak Çatalçeşme oldu

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin İçişleri Bakanlığı’na
sunduğu “Devlet Millet El Ele” adlı projenin 9. toplantısı dün akşam
Çatalçeşme  Mahallesi’nde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında elde edilen
mahallelerin problemleri dosya olarak, içişleri bakanlığına sunularak,
problemlerin çözümü konusunda destek alınacaktır. Bu kapsamda Çatalçeşme Mahallesi’nin sorunları tespit edilmiştir…

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bilal
ÇOBAN, açılış konuşmasının ardından sözü mahalle sakinlerine bıraktı.

Toplantıda söz alan mahalle sakinleri, doğalgazın Mahalleye 1 km uzaklıktan geçmesine rağmen hala doğalgaza geçemediklerini söylediler. Su faturalarında yapılan haksız ve kanunsuz abartılı miktarların olduğunu, Mozaik Ocağı’ndan taşınan hafriyatın gayri resmi yol kullanılarak, madde içinde ağır tonajlı kamyonların ( Normal de 20 Ton iken 50 Ton Yükle) mahalle içinden geçmesi, evlerin etkilendiğini ifade ettiler. Valinin ve Belediye Başkanının Mahalleye olan yetersizliğinden ve ilgisizliğini dile getirdiler. Fakir Halkın önemsenmediği Demografik yapının uygulandığını vurguladılar.

Mahalle sakinleri Elektrik Hatlarının yer altına alınmaması ve elektrik okuma sayaçlarının habersiz ek maliyet ile değiştirilmesi,  Tretuvar, refüj, kaldırım olmayışı ve sokakların gelişi güzel yapılmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Mahallenin üstünde olan ahır atıklarının AFET ÖNLEME KANALI ile açıktan tahliyesi, sinek, koku, hastalık ve görüntü kirliliğine neden olduğunu söylediler. Mahallenin eksikliklerini şöyle dile getirdiler; sokakların aydınlatması ve ışıklandırmanın yetersiz olduğunu, Pazar yeri, Park, Bahçe ve oturma alanlarının yetersiz olması ve olan yerlerinde yetersiz personel nedeniyle tahrip edildiğini vurguladılar. Mahalleye İmar Problemleri bahçeli nizam en fazla 3 kat verildiğini söylediler.

Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm kapsamında olmasına rağmen
bir çivi bile çakılmadığını ifade ettiler.

Mahalle sakinleri, Mahalle bağlantı yolları ve ana arterlerin, kavşak ve trafik ışıkları, müştemilatlarının olmayışı, dolmuş ve minibüslerin mahallenin ana caddesinde HIZ DENEMELERİ yapması ve insan hayatı yok sayılmasından dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

Mahalle sakinleri, Mahallenin temizlik hizmetinin çok çok eksik yapıldığını ve gelişi güzel çöplerinin toplandığını, bir standardının olmadığını anlattılar. Mahallede bulunan Kız Kuran Kursunu maddi yetersizlikten dolayı tamamlanmadığını ifade edildi. Mahallenin dışarıdan göç almış olmasına rağmen, demografik yapıya veya şehre uygun sosyal donatı alanlarının olmadığını belirttiler. Mahalle Sakinlerinin, Siyasiler, Yöneticiler ve Mülki Amirlerce yok sayılıp insani ihtiyaçlarının ilgi görmemesinde dolayı duyduklarını rahatsızlıkları dile getirdiler.

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bilal ÇOBAN, toplantıya katıla mahalle sakinlerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Bilal ÇOBAN, toplantıda vatandaşın problem, talep ve çözüm
önerilerini dinledi.

 

MUHTARININ ADI: SABAHATTİN FIRAT

 

Nüfus: 13000

 

Resmi: 65 sokak

 

Bağlı 43 sokak.