2040 YILI ELAZIĞ´I BİTİRME PLANI

2040 YILI ELAZIĞ´I BİTİRME PLANI

Bu ifadeyi siyasi bularak haksız ve üslupsuz açıklamalar ile karşı çıkanlar oldu.

            Ama gerçek bu ve plan bu hali ile kabul edilirse geleceğimiz karartılmış olacak.
            Konu şu; Malatya – Elazığ – Bingöl - Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Plan Araştırma Raporu 25.04.2012 tarihinde ilk defa askıya çıkmıştı ve şehir ile kaygısı olan herkes plana itiraz etmişti.
            Biz de Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak 23 maddelik itirazımızı yapmıştık. Bırakın 2040 yılını öngörmeyi, plan bu hali ile günümüzü dahi pas geçmişti.
            Küçük birkaç düzeltme ile plan Plan 1 Ekim 2012 tarihinde 2. defa askıya çıkartıldı ve gördük ki yine birçok eksiği var.
            Şehrin yetkilileri toplandı ve bireysel itirazların yanında geniş katılımlı bir istişare heyeti kuruldu.
Benim de çalışmalarına katıldığım komite sonuç raporunu itiraza dönüştürdü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili yetkililer ile görüşmek üzere teknik bir ekip kurularak Ankara’ya gönderildi.
Yapılan haksızlıkları ve ilimizin beklentileri anlatılacaktı, ancak yetkili ve etkililer ile görüşme imkanı bulamadan geri döndüler.
Plan 18 Mart 2013 tarihinde üçüncü defa askıya çıktığında, 49 madde ile yapılan itirazlardan birkaç maddesinin düzeltildiği ve beklentilerin dikkate alınmadığı görüldü.
Yine hep beraber gidip plana itiraz ettik.
İtirazlarımız kabul edilmeden yasalaşır ise, konuyu mahkemeye taşıyacak ve ilimizin geleceğinin karartılmasına müsaade etmeyecek yasal adımları atacağız.
Konuyu biraz daha detaylı anlatmakta fayda var.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’yi çeşitli bölgelere bölmüş; bizi de Malatya, Bingöl ve Tunceli illerimizle aynı bölgeye almış. Amaç, 2040 yılına kadar bölge ve illerin gelişim planını yapmak.
Ancak bu başlangıç, Elazığ için mağlubiyetin başlangıcıdır.
“Alınan stratejik kararlar doğrultusunda, Malatya ilinin mevcutta sahip olduğu sosyo-ekonomik potansiyeller gereği planlama BÖLGESİNDE BÖLGE MERKEZİ NİTELİĞİ taşıması öngörülmüştür.” denilmiş ve gelecek projeksiyonları, bu çerçeveden hareketle ortaya konulmuştur.
Sübjektif ve taraflı bir ifade!
İlk düğme yanlış iliklendi mi, diğer düğmeler de yanlış iliklenir!
Birinci cümle yanlış kurulunca, devamındaki projeksiyonlar da – dolayısıyla - yanlış devam etmiş.
Biz de hemşerilerimizin dikkatini konuya çekmek ve ilgililerin farkındalık düzeyini arttırmak için raporu inceledik ve raporun içeriğini “2040 YILI ELAZIĞI BİTİRME PLANI” adı ile kamuoyu ile paylaştık.
Üçüncü defadır düzeltilmeden yayına çıkan raporun bundan sonra da düzeleceği falan inanmadığımız için biraz daha konuya eğilmemizi sağlamaya çalıştık.
Bitirme planına İnanmayan veya aksini iddia eden, ilgili kurumun web sayfasından raporu indirip okusun. 1500 sayfa rapor, 156 sayfa “Çevre Düzeni Planı” olarak yayında.
Eminim ki siz de “Bölge Merkezi Malatya” tanımını 2040 projeksiyonu açısından çok üzücü; üstelik ilimizin geleceği açısından da bizleri çok karanlık günlerin beklediğinin habercisi olarak değerlendireceksiniz.
Planı nüfus açısından incelediğinizde, Malatya ve Bingöl illeri bilimsel veriler ışığında olması gereken nüfusun iki katı ve Elazığ’ın iki katı oranında büyütüldüğü gözükürken, Elazığ ve Tunceli illerimiz maalesef ki normal nüfus artış oranında dahi büyütülmemiş olduğunu göreceksiniz.
Nüfusu küçük tutunca da, diğer bütün veriler Malatya iline iki katı oranında kayarken, Elazığ mevcut durumu dahi koruyamamıştır.
Bu Bilgiler neticesinde şu sorular akla gelmektedir;
1.      Elazığ’da Deprem mi beklenmektedir?
2.      Devletimiz Elazığ üzerinde farklı planlamalar mı yapmaktadır?
3.      Elazığlı insanlar illerinin geleceğinden niye bu kadar endişe duymaktadır?
4.      Ya da bilinmeyen başka öngörülmüş sebepler mi etkili olmuştur?
Raporu Sağlık Sektörü açısından incelediğinizde, şaşıracaksınız. Elazığ ilimizde 2008 yılında altyapı çalışmalarına başlanarak imar planına işlenen Bölge Hastanesi alanı mevcuttur. Tahsis işlemleri tamamlanmıştır. Bakanlık yatırım programına alınarak ihale aşamasındadır. Elazığ ili coğrafi konumu itibarıyla çevre düzeni planındaki diğer illerin merkezi konumundadır. Herkes planda yer almalı şeklinde itiraz etmesine rağmen, üçüncü defadır yok sayılmıştır.
Hal bu ki planda, Malatya Bölge Hastanesinden bahsedilmekle kalmamış, içindeki en ince detaylarına kadar raporda yer alması sağlanmıştır.
Plan açıklama raporunun Hizmetler sektörü stratejik değerlendirmeler bölümünün Malatya ilinde Bölge Kan Merkezi oluşturulması stratejisine yer verilmiştir.
Oysa Elazığ ilinde Kızılay’ın ana depo alanları ve Bölge Müdürlüğü hizmet binaları bulunmaktadır. Bu sebeple “mevcut kan merkezinin Bölge Kan Merkezi olarak geliştirilmesi, genişletilmesi ve planlama bölgesindeki diğer merkezlerle eşgüdümlü olarak çalışmasının sağlanması” olarak düzeltilmesi gerekmektedir.
Verilen rakamlar, mevcut yatırımlar, konumlanmalar ve fiili durum göz önüne alındığında, planın açıklamalar kısmında Sağlık Merkezi olarak ELAZIĞ belirtilirken (Konum, Hastane Sayısının Fazlalığı, Kızılay’ın Yatırımları, F.Ü Tıp Fakültesi Hastanesinin Geçmişi) uygulama kısmında tam tersine gelecek planları yapılmıştır.
Sevgili okurlar, planda iki ifade ile gelecek planları özetlenmiş ve ilimizin geleceği karartılmıştır.
İfadeler şöyle yer almıştır;
1.      Malatya ilinde, planlama bölgesindeki diğer illere hizmet edebilecek Bölge Hastanesinin faaliyete geçirilmesi, diğer illerdeki Hastanelerin yatırım değerleri veya unvanları ne olursa olsun Malatya Bölge Hastanesi ile EŞ GÜDÜMLE çalışacaktır.
2.      Malatya ilinde Bölge Kan Merkezinin oluşturulması. Planlama bölgesindeki diğer illerde kan merkezlerinin kurulup, bölge kan merkezi ile eşgüdümlü çalışmasının sağlanması.
Bölge Kan Merkezinin kurulması kararlaştırılan İl Elazığ iken, 16 Mart 2013 tarihinde alınan bir karar ile Malatya’ya kaydırılmıştır. Daha plan yürürlüğe dahi girmeden ve 2040 planının uygulamasına henüz itiraz süresi dahi dolmadan Bölge Kan Merkezi Malatya’ya kurulması kararlaştırılarak, Diyarbakır Bölge Kan Merkezine bağlı olan ilimiz, Malatya Bölge Kan Merkezine bağlanmış oldu.
Yatırımların Planlanması başlığı altında, 2040’a kadar Malatya’ya yapılacak yatırımlara dikkatli bakıldığında, hiçbir il için öngörülmeyen gelecek projeksiyonları çizilmiş be iller arasındaki gelişmişlik farklarının kapatılması yerine, makasın daha da açılması planlanmıştır.
Söz edilen bazı yatırımlar, Malatya ili açısından oldukça önem arz ederken, ilimiz açısından ölüm arz etmektedir. Şöyle ki;
  1. Bölge Hastanesi
2.      Bölge Kan Merkezi
3.      Bölge Üniversitesi
4.      Osmanlı ve Türk tarihi araştırmalarına yönelik bir merkezin kurulması ve bu alanda eğitim merkezi işlevini üstlenmesi.
5.      Tohma, Ozan, Kozluk ve Erkenek Kanyonlarının turizme kazandırılabilmesi amacıyla; dinlenme yerleri ve yürüyüş yolları yapımı gibi altyapı çalışmalarının desteklenmesi.
6.      Tarımsal ürüne ulaşma açısından merkez konumda olan Malatya’da depo alanları ile deentegre olacak hal alanlarının oluşturulması
Konularına ince ayrıntılarına kadar yer verilmiş, ancak Elazığ ilinden hiç bahsedilmemiştir.
Bölgede Ulaşım başlığı incelendiğinde, Ulaşım Planı oluşturulma aşamasında, EN AZ GİDERLE EN ÇOK FAYDA düşünüldüğünde KONUM olarak ulaşımda MERKEZ NOKTA ELAZIĞ olması kaçınılmazdır. Ancak Elazığ bu noktada da aşağıdaki planlamalar ile ByPass edilmiştir. Bu ByPass Planı, Ulaştırma Bakanlığının 2035 Projeksiyonu incelendiğinde de paralellik arz ettiği görülecektir.
Sorulması gereken sorular şudur:
1-      Karayolları Bölge Müdürlüğü Elazığ’da olmasına rağmen,
2-      Bölgenin Karadeniz ve Gap Bölgesi ile ulaşımını sağlayacak, KARADENİZ- GAP (Trabzon- Erzincan- Tunceli- PERTEK KÖPRÜSÜ – Elazığ – Çermik- Siverek –Urfa Güzergahı) ile 7 saatlik bir güzergah, seçilmesi gerekirken,
a-      Karadeniz Güneydoğu Anadolu Bölgesi bağlantısı Trabzon-Erzincan- Erzurum- Karlıova-Bingöl-Genç- Diyarbakır- Siverek Urfa seçilmiş,
b-      Karadeniz Ortadoğu Anadolu Bölgesi ile aşağı Fırat Havzası ve Gap sonlandırıcı yol olarak Giresun- Sivas- Malatya- Adıyaman- Urfa seçilmiştir.
1.      Elazığ’ın gelişim sürecinde ilgisiz olmasına rağmen 1. DERECE LOJİSTİK belirlenmişken bu durumda nasıl bir LOJİSTİK MERKEZ OLACAKTIR.
2.      DDY Bölge Müdürlüğü Malatya’da halı hazırda konumlanmış iken Elazığ nasıl Lojistik bir MERKEZ OLACAKTIR?
Bölge Turizm açısından incelendiğinde; en az 4000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Harput bölgesi ve ayrıca Hazar Gölü kıyısında sürdürülen faaliyetlerden dolayı yerleşimin ikincil sektörü turizm olarak belirlenmiştir. Hal böyle iken, Turizm Geliştirme Bölgesi ilimizde kurulmuş ve planları yapmaya ve uygulamaya yetkili kılınmıştır. Ancak, Turizmde Başta İlimiz Elazığ ve Tunceli Potansiyele sahip ve gelişimde 2. Sırayı almışken, plan tam tersine aşağıdaki hükümleri getirmiş, eksik kalmış, ve ilimizi yok sayarak TURİZM’de de BÖLGE MERKEZİ olarak Malatya’yı seçmiş, ilimiz Elazığ başta olmak üzere Tunceli ve Bingöl yok sayılmıştır.
  1. Malatya İl`inin Osmanlı ve Türk tarihi araştırmalarına yönelik bir merkezin kurulması ve bu alanda eğitim merkezi işlevini üstlenmesi.
  2. Tohma, Ozan, Kozluk ve Erkenek Kanyonlarının turizme kazandırılabilmesi amacıyla; dinlenme yerleri ve yürüyüş yolları yapımı gibi altyapı çalışmalarının desteklenmesi
  3. Ozan Kanyonu Çır Şelalesi, Günpınar Şelalesi Tohma Kanyonu ekseninde doğa turizminin geliştirilmesi
Önerileri altında Malatya iline yapılacaklar sıralanmışken, ilimiz görmezlikten gelinmiştir.
Harput Kalesi, Palu Kalesi, Keban Çırçır şelalesi, Hazarbaba kış sporları ve kayak tesisleri, Keban ve Palu ilçelerinde günübirlik alanlar Turizm Planında gösterilmemiş, Elazığ-Palu ve Elazığ-Gezin demiryolu, Elazığ-Karakoçan-Golan kaplıcası,                                      Elazığ-Keban-Ağın güzergahı, Elazığ-Sivrice-Hazarbaba Elazığ-Harput-Pertek güzergâhları belirtilen karayolu ve demiryolu güzergâhlarının tur güzergâhları olarak gösterilmemiş, Yurtbaşı Beldesinde yer alan Hipodrom alanın plana işlenmesi ve bu alan çevresinde sayfiye alanı, konut ve turizm tesis alanlarının düzenlenmesi gösterilmemiş, Üzüm bağlarının yoğun olduğu Hoş köyü çevresi, Harput’un kuzeyinde bulunan köyler, Pertek yolu üzerinde yer alan köyler ve Gezin Beldesi çevresinin Agro Turizm alanı olarak plana işlenmesi yapılmamış ve İlimiz belirtilen iller içerisinde Turizm konusunda yok sayılmıştır.
Bölge Tarım ve Hayvancılık açısından incelendiğinde; oldukça önemli tedbirlerin alınması, yürütülebilirlik sağlanması konusunda oldukça iddialı söylemler içermektedir.
Özellikle Bölgede Tarım ve Hayvancılık konusunda Malatya’da 3. Sektör, Elazığ’da hiç seçilmemiş, Bingöl’de 1. Sektör, Tunceli’de ise 2 ve 3. Sektör olarak seçilmiştir.
Bu seçimler doğrultusunda Tarım ve Hayvancılık Şehri olan ilimiz yok sayılmış, Tarıma dayalı sanayi Şeker Fabrikası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Kombinası, Kadastro Çalışmaları ve Tarımın geliştirilmesi, toprak bütünleştirilmesi, Çukobirlik gibi pamuk tarımı, Kayısı Üretimi, 200 bin tonun üstünde üretim kapasitesine sahip olduğumuz bağcılık ve buna bağlı Şarap ve üzüme dayalı sanayi belirtilmemiş, hayvancılık tümden yok sayılmıştır.
Ayrıca, son yıllarda Su ürünleri İç Sular Alabalık üretiminde Türkiye’de 1. Sıraya gelen ilimiz yok sayılmış bu konuda en ufak bir öneri, tedbir, plan vs yapılmamıştır.
Sanayi ve Organize Bölgeleri başlığı incelendiğinde, Organize Sanayi Alanı mevcut organize sanayi ile sınırlı bırakıldığı için 2040’a kadar olan plan projeksiyonu içerisinde ileriye dönük olarak ilave bir Organize Sanayi Alanı düşünülmemiştir. Plan raporunda 3. sektör olarak Sanayi Sektörü öngörülmüştür. Buna istinaden mevcut küçük sanayi sitesi çevresinin ve öneri güney çevreyolu ile öneri demiryolu arasında kalan alanın Organize Sanayi Alanı olarak işlenmesi yapılmamıştır.
Sevgili okurlar, konuyu uzatmadan ifade etmeliyim ki; Şehir kimsenin tekelinde değildir ve kimse de şehrin üstünde değildir.
Bu plan içerisinde ilimizi bitirme hesapları yapılmıştır.
Buna kimsenin hakkı da yoktur, haddi de değildir.
Kimse bu planın arkasında durmaya ve oldubittiye getirmeye kalkışmasın.
Şehrin menfaatleri, siyasetin önündedir.
Huzurlu ve mutlu bir gelecek getirmeyen hiçbir argümanı kabul etmemiz mümkün değildir.
Bilinmelidir ki; Elazığ’ın karanlık geleceğini planlamaya kalkışanları, tarih de, şehir de, insanımız da affetmeyecektir.
HAZAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI